ภาษาไทย

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมความปลอดภัยและความสุขของสังคม โดยการให้ผู้หญิงทุกคนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือประเทศไหนก็ตาม ได้รับคำปรึกษาและโปรแกรมความช่วยเหลือ เพื่อจะช่วยให้ผู้หญิงสามารถพึ่งพาตัวเองได้

ประวัติความเป็นมา*

เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2534 องค์กรช่วยเหลือชาวต่างชาติแห่งหนนึ่งในจังหวัดคานากาวะได้รับจดหมายทางโทรสารจากประเทศไทยที่เรียกร้องให้ช่วยเหลือผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่ถูกขังอยู่ที่ภาคคันโตตอนบนของญี่ปุ่น ด้วยความร่วมมือจากกลุ่มต่างๆในท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐได้บุกช่วยผู้หญิงไทยคนนั้นซึ่งเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ถูกหลอกและถูกบังคับทำงานในบาร์ หลังจากเหตุการณ์นี้ องค์กร๔แห่งในจังหวัดคานากาวะที่ทำงานด้านการช่วยเหลือชาวต่างชาติก็รวมประชุมปรึกษากันและก่อตั้งองค์กรใหม่ที่ชื่อ“บ้านศาลา”เมื่อเดือนกันยายน 2535 โดยได้รับความรวมมือจากประชาชนในท้องถิ่นจำนวนมาก และเปิดบ้านพักฉุกเฉินที่สตรีชาวต่างชาติอาศัยชั่วคราวได้

โครงกรา

บ้านพักฉุกเฉิน

เมื่อผู้หญิงต่างชาติตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ หรือเหยื่อของความรุนแรงจากคู่สมรส และไม่มีใครพึ่งพาหรือไม่มีที่พักอาสัย เราให้ผู้หญิงเหล่านี้อาศัยอยู่ที่บ้านพักฉุกเฉินชั่วคราว เพื่อให้ได้พักผ่อนทั้งทางร่างกายและทางจิตใจและเตรียมพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ในช่วงพักอาศัยอยู่ที่ที่บ้านพักฉุกเฉิน เราให้คำปรึกษาด้านจิตใจและด้านกฎหมายด้วยและช่วยวางแผนชีวิตใหม่ที่ญี่ปุ่น หรือกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของตนเอง เราให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษาเช่นบริการล่ามและแปลเอกสารตามความจำเป็นด้วย

บริการสายด่วน และ การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท

มีบริการสายด่วนสำหรับผู้หญิงต่างชาติที่เผชิญปัญหา และให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เป็นภาษาญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน, เกาหลี, สเปน, โปรตุเกส, ตากาล็อก, ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 10.00 น. – 17.00 น. (บางภาษามีบริการเฉพาะบางวันในแต่ละสัปดาห์) มีบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้หญิงที่เคยอาศัยบ้านพักฉุกเฉิยและกำลังฟื้นฟูชีวิตใหม่ด้วย

โครงการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับผู้หญิงชาวต่างชาติ

เราเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้หญิงต่างชาติโดยจัดสัมมนาและออกจดหมายข่าว เราเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาบรรยายในงานสัมมนา และส่งเจ้าหน้าที่เราไปบรรยายให้กัยองค์กรอื่นๆด้วย เราจัดพิมพ์จดหมายข่าว “ข่าวสารบ้านศาลา ” ทุกสองเดือน

การสนับสนุนองค์กรเรา

ร่วมบริจาค

กิจกรรมของเราได้รับการสนับสนุนจากผู้อุปการะในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากการบริจาคเงินแล้ว เรายังรับอาหารและสิ่งของอื่น ๆ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับที่อยู่ที่ส่งสิ่งต่างๆ โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์

สมัครเป็นสมาชิก

สนับสนุนเราโดยสมัครเป็นสมาชิก เราจะส่งจดหมายข่าวทุกสองเดือนให้กับสมาชิกและส่งจดหมายเชิญเมื่อเราจัดสัมมนาต่างๆ

ค่าสมาชิก (บุคคล) 10,000 เยนต่อปี
ค่าสมาชิก (องค์กร) 20,000 เยนต่อปี
ค่าสมาชิกจดหมายข่าว 3,000 เยนขึ้นไป

กรุณาส่งเงินเข้าบัญชีธนาคารยูเจาะ (Japan Post Bank, ゆうちょ銀行)
หมายเลขบัญชี:00220-2-46818
ชื่อบัญชี:JOSEINOIE SAALAA (女性の家サーラー)

ติดต่อ

Post Box 13, Aoba Post Office, Yokohama 225-8691
Phone:045-901-3527
E-mail: admin@saalaa.org

ในการสร้างเว็บไซต์นี้ ได้รับทุนสนับสนุนจาก BNY Mellon โดยผ่านองค์กร United Way Worldwideขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่ง